श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

श्री वासुदेव निवासची प्रकाशने

ग्रंथाचे नाव 

भाषा 

लेखक 

मूल्य 

०१

श्री दत्त माहात्म्य

संस्कृत

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

९० रुपये 

०२

श्री दत्तचम्पू

संस्कृत  

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

५० रुपये 

०३

श्रीदत्तलीलामृताब्धीसार

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१५ रुपये 

०४

शिक्षात्रय (मराठी अर्थासह)

संस्कृत

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

६० रुपये 

०५

श्रीकृष्णालहरी

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

०५ रुपये 

०६

श्रीदत्तभावसुधारसस्तोत्रम्

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

२५ रुपये 

०७

श्रीसप्तशतीगुरुचरित्रसार

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

०८

श्री सत्यदत्तपूजा (मराठी अर्थासह)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० 

०९

नित्यउपासनाक्रम

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

१०

 श्री दत्तात्रेयषोडशावातर पूजा विधान

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

५० रुपये 

११

स्त्री शिक्षा

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

३५ रुपये 

१२

प.प. श्रीटेंबेस्वामी कृत प्रश्नावली (तक्ता)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

०५ रुपये 

१३

त्रिशतीकाव्य (मराठी अर्थासह)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

५० रुपये 

१४

माघमहात्म्य (मराठी अर्थासह)

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

३० रुपये 

१५

द्विसाहस्त्री गुरुचरित्र

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७० रुपये 

१६

पदसंग्रह

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

४५ रुपये 

१७

स्तोत्रादी संग्रह

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७० रुपये 

१८

श्रीगणेशवंदना

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

१९

समश्लोकी गुरुचरित्र अर्थात श्री गुरुसंहिता

संस्कृत 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७५ रुपये 

२०

१०८ नामावली ( मराठी अर्थासह)

संस्कृत

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

३० रुपये 

२१

योगवाणी (अनुवाद)

मराठी 

योगीराज श्रीगुळवणी महाराज

४० रुपये 

२२

महायोग विज्ञान (अनुवाद)

मराठी 

योगीराज श्रीगुळवणी महाराज

३० रुपये 

२३

श्री गुरुदेव चरित्र (प. प. श्री टेंबे स्वामी महाराजांचे चरित्र)

मराठी 

श्रीदत्तमहाराज कवीश्वर

१०० रुपये 

२४

जीवनगंगा (श्रीगुळवणी महाराज चरित्र, एकूण चार कलश)

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

४५ रुपये प्रत्येक कलश 

२५

स्मर्तृगामींच्या स्मृती

मराठी 

श्रीगुळवणी महाराजांच्या भक्तांनी सांगितलेल्या आठवणी 

८० रुपये 

२६

श्री सदगुरू साधक सुसंवाद

मराठी 

प्रश्नोत्तरांचे संकलन 

३५ रुपये 

२७

श्री वामनत्रिपदी 

मराठी 

श्री राम कवी 

७० रुपये 

२८

वेध वामनाचा

मराठी 

श्री नारायण भालेराव 

२५० रुपये 

२९

मूर्तिमंत भागवत

मराठी 

११० रुपये 

३०

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर विचारधन  भाग-१

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

५० रुपये 

३१

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर विचारधन  भाग-२

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

५० रुपये 

३०

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर विचारधन  भाग-३

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

४० रुपये 

३१

श्री दत्तमहाराज कवीश्वर यांचे चरित्र

मराठी 

श्री शरच्चंद्र कोपर्डेकर

५० रुपये 

३२

श्रीनिम्बार्कदर्शन (वेदांत पारिजात सौरभ या ग्रंथाचा अनुवाद )

मराठी 

५० रुपये 

३३

प.प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामींचे चरित्र

मराठी 

श्री. अ. सि. पोटभरे 

९० रुपये 

३४

The Gospel of his holiness

English

Shree Urankar 

३००रुपये 

३५

श्रीनारायणस्वामींचे चरित्र

मराठी 

श्री आत्मारामशास्त्री जेरे 

४० रुपये 

३६

भावार्थ पुराण (संस्कृत दत्तपुराणाचा अनुवाद)

मराठी 

श्री गुरुचरणदास 

१०० रुपये 

३७

श्री कृष्णा लहरी तरंग सौंदर्य (अनुवाद)

मराठी 

श्री पिंपळापुरे 

१० रुपये 

३८

सार्थ रत्नमाला

मराठी 

पं आत्माराम शास्त्री जेरे

४० रुपये 

३९

द्विसाहस्त्री गुरुचरित्र

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

७० रुपये 

४०

वाड्मय संपदा आणि जीवनदृष्टी

मराठी 

७० रुपये 

४१

सुत संहिता भाग १

मराठी 

श्री. ज. वा. जोशी 

५० रुपये 

४२

सुत संहिता भाग २

मराठी 

श्री. ज. वा. जोशी 

५० रुपये 

४३

सिद्धयोग (महायोग) (प्रकाशक: प.प.१००८,  श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज महायोग ट्रस्ट, नाशिक )

मराठी 

प.प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज

१० रुपये 

४२

श्रीस्वामी महाराज १५० वी जयंती विशेषांक

मराठी 

४० रुपये