श्री प. प. श्री वासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराज व श्री प. प. श्रीलोकनाथतीर्थ स्वामी महाराज स्मारक ट्रस्ट, पुणे

श्री वासुदेव निवास मधील नित्यसेवा आणि इतर सेवांसाठी योगदान

रुद्राभिषेक (दक्षिणा) १०० रुपये
पवमान अभिषेक (दक्षिणा) १०० रुपये
अन्नदान सेवा (किमान १५० रुपये)
नित्यदान (ऐच्छिक योगदान) किमान ५० रुपये
कायम ठेव निधी (किमान १०,००० रुपये)