प. प. श्रीवासुदेवानंद सरस्वती टेंबे स्वामी महाराजांची समग्र ग्रंथसंपदा मोफत डाउनलोड करा

ग्रंथ डाउनलोड करण्यासाठी लिंक वर राईट क्लिक करून Save link as हा पर्याय निवडा (क्रोम ब्राउजर साठी)
♦ श्रीदत्तपुराण (संस्कृत)
♦ श्रीदत्तचम्पू (संस्कृत)
♦ श्रीदत्तचम्पू (मराठी अर्थासह)
♦ श्रीदत्तचम्पू (श्रीपादशास्त्री तापसकृत मराठी भाषांतर)
♦ योगरहस्यम् (संस्कृत)
♦ योगरहस्यम् (मराठी भाषांतरासह)
♦ योगरहस्यम् (हिंदी भाषांतरासह)
♦ शिक्षात्रयम् (संस्कृत, मराठी ग्रंथांचा एकत्रित संच)
♦ श्रीकृष्णालहरी (संस्कृत टीका आणि मराठी विवारणासह)
♦ त्रिशतीकाव्यम् (मराठी अर्थासह )
♦ माघमहात्म्य (मराठी)
♦ पदसंग्रह (मराठी)
♦ समश्लोकीगुरुचरित्र अर्थात श्रीगुरुसंहिता (संस्कृत)
♦ समश्लोकीगुरुचरित्रचूर्णिका (संस्कृत)
 
 
♦ १०८ नामावली (मराठी अर्थासह)

♦ श्रीदत्तात्रेयषोडशअवतारचरित्र (संस्कृत, मराठी अर्थासह)
♦ अष्टोत्तरनामावली (संस्कृत) 
♦ आत्मपुजा (संस्कृत) 
♦ बोधरहस्यम् (संस्कृत)
♦ श्रीदत्तसहस्त्रनामस्तोत्र (संस्कृत)
♦ श्रीगुरुस्तुती (संस्कृत)  
♦ करुणात्रिपदी (मराठी) 
♦ कीर्तनाख्याने (मराठी) 
♦ श्रीवासुदेवमननसार (मराठी)
♦ मंत्रविधानम् (संस्कृत) 
♦ नित्यउपासना (संस्कृत / मराठी)
♦ पंचपदी (मराठी)
♦ पंचपाक्षिक (संस्कृत, मराठी विवारणासह) 
♦ श्रीसरस्वतीस्तोत्रम् (संस्कृत)
♦ श्रीशंकरस्तोत्रम्
♦ स्तोत्रसंग्रह
♦ वेदनिवेदनीस्तोत्रम् (मराठी अर्थासह)
♦ श्रीदत्तमाहात्म्यचिंतन (डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ चरित्र चिंतन (प.प. श्रीस्वामी महाराजांचे चरित्र. ले. डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ श्रीगुरुचरितम् (द्विसाहस्री) सटीक मराठी अनुवाद (ले. डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ कृपेची सावली (प.पू. योगीराज श्री गुळवणी महाराजांचा
जीवनपट ले. डॉ. वा. व्यं. देशमुख)
♦ Shade of divine grace (short biography of P.P. Shri
Gulawani Maharaj author: Dr V.V. Deshmukh